De ontwikkeling van het bordspel ‘De Toetsing Getoetst - editie mbo’ heeft plaatsgevonden vanuit het spel ‘De Toetsing Getoetst’ voor het hbo van het Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (2021). 

Het doel van het bordspel is om de kwaliteit van de toetsing en afsluiting op het mbo te analyseren, te verbeteren en te borgen.

Het bordspel ‘De Toetsing Getoetst - editie mbo’ wordt gespeeld met 5 personen, bij voorkeur een docententeam, onder leiding van een spelleider. In een dagdeel komt door het spelen van het spel inzicht in de huidige  kwaliteit van toetsing of afsluiting. Aansluitend wordt met behulp van het bijgeleverde werkboek een verbeterplan volgens de PDCA-cyclus opgesteld. 

De basis van het spelbord is het toetsweb van Van Schilt-Mol et al (2020). Dit toetsweb bestaat uit een kern en vijf toetsentiteiten die met elkaar  verbonden zijn: Visie op onderwijs, Toetsbeleid, Toetsprogramma, Toets(tak)en, Toetsorganisatie en Toetsbekwaamheid. Iedere entiteit van het toetsweb is even belangrijk bij het bepalen van de totale toetskwaliteit. De kwaliteit van de toetsen als geheel is namelijk ‘zo sterk als de zwakste schakel’ (Sluijsmans, et al., 2015).


Er worden bij voorkeur vier opvolgende fasen gespeeld; activiteiten-georiënteerd, proces-georiënteerd, systeem-georiënteerd en keten-georiënteerd.  Door het beantwoorden van vragen, de discussie met elkaar aan te gaan en gezamenlijk tot antwoorden te komen wordt men zich tijdens het spelen bewust van de vele kwaliteitsaspecten op het gebied van toetsing of afsluiting en komt spelenderwijs op het speelbord de kwaliteit van de toetsing of afsluiting op de vijf entiteiten in beeld. H
et werkboek biedt daarbij handvatten om tot kwaliteitsverbetering te komen. 

Het spel is ontworpen met de bedoeling om het meerdere malen per jaar te spelen en zo duurzaam de kwaliteit van de toetsing of afsluiting te verbeteren.