Referenties:

Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (2021). https://www.han.nl/artikelen/2021/03/het-toetsweb-duurzame-kwaliteit-van-toetsing/

 

Sluijsmans, D., Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van Toetsing in het Hoger Onderwijs onder de Loep (p. 15-23). In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke & T. van Schilt-Mol (Red.). Kwaliteit van Toetsing onder de Loep. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

 

Van Schilt-Mol, T., Meijer, K., Baartman, L., Dobbelaer, M.,  Van der Linden, J., & Munneke, L. (2020). Kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent. Herijking van het programma van eisen voor de basis- en seniorkwalificatie examinering zoals opgesteld door de Expertgroep bke/ske (2013). 

 

Foto's Clear Creation